Strategie

Dacă fierul este tocit și tăișul nu este ascuțit,
trebuie să fie mai puternice forțele.  Ecleziastul 10,10.

A învăța evanghelizarea se face prin evanghelizare.

Noutatea școlii noastre este că transmitem învățătura tradțională a Bisericii într-o modalitate modernă. Metodologia a fost creat pentru formarea persoanelor adulte.

Avem nevoie de o metodologie nouă, nu de o Evanghelie nouă.

Învățăturile noastre sunt Biblice, modul de prezentare este caracterizat prin explicare simplă. Urmărind apelul papelor Paul al VI-lea și Ioan Paul al II-lea mărtura primește un rol important: „Omul din ziua de azi este mai mult interesat de martorii decât învățătorii, iar dacă totuși se ascultă de învățători, face acest lucru pentru că învățătorii sunt și martori în aceeași timp. ” (EN 41RM 42)

Metodologia școlii noastre este făcut după cele mai moderne principii pedagogice și andragogice. Punem accent foarte mare pe ilustrarea temelor țintind cât mai multe organe de simț. Atragem participanții în procesul de predare – învățare. Ca învățătura nostră să nu fie numai prelegere teoretică la fiecare învățătură aparține o activitate a participanților: rugăciunea și cântatul în comun, desenarea planșelor, pregătirea pieselor de teatru, discuții în grupuri mici, precum și cu dinamicile îl invităm pe participanții ca să ia decizii. Cursurile noastre poate fi caracterizate în general cu atmosferă de rugăciune și veselie.

„V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi.”  (1 Corinteni 15, 3-4.)

Metodologia și experiența mai multor ani ne-a convins că nu este nevoie să completăm kerigma de 2000 de ani cu elemente noi sau moderne, occidentale sau orientale, ci este nevoie să-l formulăm într-un limbaj modern și creativ.